Základná škola, Školský klub detí ZŠ Tupolevova 20, Bratislava

pořádá ve dnech
23. - 26. 10. 2002

Slovakia open 2002
8. ročník plastikové show

názory A jak to dopadlo?

kdy: 23. – 26. 10. 2002

kde:

doprava:
program:
soutěžní kategorie: přihlášky a přejímka modelů:
  • přihlášky a modely nutno přinést v době od 21. do 22. 10. 2002 v čase od 9:00 do 18:00 hodin do kanceláře ZŠ Tupolevova 20
  • modely je možno přinést i v průběhu soutěže do 24. 10. 2002
  • dospělí soutěžící mohou modely přinést 25. 10. 2002 do 18:00 hodin a 26. 10. 2002 do 9:30 hod.
hodnocení modelů:
  • hodnocení bude prováděno rozhodčími a bude probíhat ve smyslu platných soutěžních pravidel
doprovodné akce:
  • Praktické ukázky se zaměřením na plastikové modelářství, promítání videa s leteckou, bojovou a historickou tématikou.

  • Stánkový prodej modelů a modelářských potřeb.

  • Součástí akce bude soutěž o nejlépe sestavený model firmy Revell. Absolutní vítěz soutěže bude odměněn hodinkami firmy Revell, které byly vyrobeny v limitované sérii 500 ks pro celý svět.

informace o akci:
  • ZŠ Tupolevova 20, Bratislava
  • tel.: +421 / 903 105 947
  • tel.,fax.: +421 / 263 823 774

 

A jak to dopadlo

Výstavy v Bratislavě jsem se zúčastnil během pátku. Plastikové a papírové Modely byly vystaveny v hale pořádající školy za užití vskutku netradičního aranžmá. Oproti pouhému poskládání modelů, jak je obvyklé na jiných akcích, byly zde modely instalovány na upravené a ozdobené stoly a šlo o výstavu v pravém slova smyslu. Čestné místo bylo vyhrazeno pro modely špičkového mladého modeláře M. Urbánka, který se však akce nezúčastnil osobně. Modely a mne do Bratislavy přivezl pan Urbánek senior, kousky do soutěže modelů plastikových pak Michalův bratr Lukáš.
V dopoledních hodinách výstavu navštívila především řada žáků pořádající školy, odpoledne pak i dospělí návštěvníci. Během celého dne bylo s kým si vyměňovat informace a zkušenosti. Sobotního vyhlášení výsledků jsem se nezúčastnil, to už jsem byl v Nitře... Oba Urbánci mladší však na mezinárodní soutěži modelů v Bratislavě, které byla firma MiGas jedním ze sponzorů, uspěli a jejich práce se dočkala ocenění.
2002-10-28
autor: M. Gabriel