Centrum papírových modelů, o.s.
Klub CPM 02 Falcon Neratovice
Dům dětí a mládeže v Neratovicích

pořádá ve dnech
18. - 19. 10. 2002
prostorech DDM na Mládežnické ulici v Neratovicích (vedle budovy České pošty)

Setkání stavitelů papírových modelů

názory A jak to dopadlo?

kdy: 18. – 19. 10. 2002

kde:

program:

soutěžní kategorie:
 • kategorie modelů (obory):
  • Technika:
   • MDT malá dopravní technika + VDT velká dopravní technika + PT pásová technika + LKT letecká a kosmická technika + L lodě
  • Architektura:
   • MA malá architektura + VA velká architektura
  • Diorámata
   • D diorámata
 • věkové kategorie:
  • MŽ mladší žáci + SŽ starší žáci - 10-15 let
  • J junioři - 16-18 let
  • S senioři - 19 a více let
  • MiNi - Speciální kategorie papírové tvorby pro začínajících modelářů do 9 let, (bez rozlišení oborů.)

startovné:

 • MŽ - 10,- Kč/model
 • SŽ - 10,- Kč/model
 • J - 25,- Kč/model
 • S - 25,- Kč/model

vstupné:

obecná ustanovení:
 • Akce je otevřena pro všechny papírové modely. Do soutěže je ale možno přihlásit pouze STANDARDNÍ papírový model - tj. model z papírové stavebnice, vydaný tuzemským či zahraničním vydavatelem pouze s povolenými úpravami (viz pravidla), který je zařaditelný do některé z vypsaných soutěžních kategorií. Všechny ostatní modely budou automaticky zařazeny do veřejné výstavy, tzv. účastní se divácké ankety o nejhezčí model akce.
 • Do soutěže je možno přihlásit max. 2 soutěžní modely, po jednom v jednotlivé soutěžní kategorii. Počet výstavních modelů není nijak omezen.
 • Model může být přihlášen do soutěže pouze při jeho osobním doručení. Zasílání poštou je nepřípustné. Soutěžit v zastoupení je povoleno, tzn. model je můžno po někom poslat.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na případné sloučení věkových kategorií v případě nedostatečného naplnění vypsané soutěžní kategorie méně než třemi modely.
 • Zájemci o burzu modelů mohou využít k tomuto účelu vyhrazený prostor (zcela zdarma)
 • Rozhodčí CPM, kteří potvrdí svou účast do 11. října, mají pořadatelem garantováno občerstvení a ubytování (akreditace nutná, kontaktujte prosím p. Františka Pokorného na tel.: 605/519430 - možno i formou SMS).
informace o akci:
 • Milan Tesař - tel.: + 420 / 603 508 566
 • František Pokorný - tel.: + 420 / 605 519 430
 • ing. Václav Jančata - tel.: +420 / 602 485 512

 

A jak to dopadlo

Soutěž a výstava v Neratovicích byla uspořádána poté, co se ji v roce 2000 a 2001 nezdařilo zorganizovat. Konala se v prostorách DDM jako v roce 1998, letos již došlo k vhodnějšímu užití žíněnek . Akce se jsem zúčastnil až odpoledne, neboť dopoledne jsem zkoumal terén na akci v Praze-Písnici.
Akci chyběl tradiční doprovodný program v podobě soutěže foukacích autíček (možná proto, že téměř pravidelný vítěz soutěžil v Písnici), zato však byl ke spatření jiný, domnívám se zajímavější, program. Pánové St. Fajkus a J. Kropáček připravili expozici s názvem "Putovní výstava galerie vystřihovánek", kterou návštěvníkům představili řadu skvostů z historie vystřihovánek v Čechách i zahraničí. K vidění tak byla ukázka z Kotrbových archů modelovacích, které znázorňovaly významné pražské stavby a již v roce 1922 byly schváleny jakožto školní pomůcka. Dále třeba první vystřihovánka v ABC - kosmická loď Vostok přetištěná podle polského vzoru. Přesněji řečeno nejde o model lodi Vostok, ale o model modelu této lodi, jak je uvedeno v návodu. Zajímavostí jsou i různé figurky a diorámata, velmi často postižené politickými vlivy. Zastoupeny byly i modely z bývalé NDR či Polska. Všechny exponáty byly popsány, dovolím si jen malou opravičku - vystavený model vozu Škoda 1000MB je ve skutečnosti modelem vozu Škoda 100. Pachatelé putovní výstavy slibují její rozšiřování a pokračování na dalších akcích. Modeláři, které kromě lepení zajímá i historie papírových modelů, se tedy rozhodně mají na co těšit.

Pokud jde o Neratovické klání, za autory byli přítomni P. Skokan a M. Dudáš. Druhý jmenovaný se podílel na prezentaci multiměřítkového diorámatu Vylodění, které vyjde v novém speciálu ABC Století vystřihovánek. Zaslechl jsem hlasy zpochybňující potřebnost osazení trhače drátů na Jeepu při jízdě po pláži, nicméně já jsem spíše zvědav, kam se vám ta hromada písku vejde .

Vítězové kategorií byli oceněni originálními cenami, které jsem bohužel nezdokumentoval. Nezbývá tedy, než se za rok pokusit o jejich získání. Šlo o skleněné baňky naznačující spojitost města s místní chemičkou. Tu zřejmě naznačovala i dvojitá duha spatřená při odjezdu .

Již při hodnocení akce v Brno 2002 jsem obdržel snímky modelů, které skončily rozházené v přírodě či odpadkových koších v okolí. Neratovice nebyly výjimkou, i zde byl nalezen nejeden model v popelnici. K autorství této fotografie se přiznávám, modely vystopoval jeden z náruživých modelářů-sběratelů .

2002-10-21
autor: M. Gabriel