Modelářský kroužek Křížem - Krážem
Městská část Praha-Libuš

pořádá ve dne
19. 10. 2002
prostorech Klubu Junior

Písnice model open 2002

názory A jak to dopadlo?

kdy: 19. 10. 2002

kde:

program:

soutěžní kategorie:
 • kategorie modelů (obory):
  • plastické modely - určení kategorií na webu pořadatele
  • papírové modely bez rozlišení kategorií - hodnocení dle pravidel Centra papírových modelů
 • věkové kategorie:
  • mladší žáci - do 12 let
  • starší žáci - 13-15 let
  • junioři - 16-18 let

startovné:

 • pro bodovací soutěž 10,- Kč za model, pro soutěž "Líbí-nelíbí" 10,-Kč za osobu při libovolném počtu modelů
informace o akci:

 

A jak to dopadlo

Mateřskou školku v ulici Mezi domy jsem musel trochu hledat, neboť uvedená ulice se v mém atlase nenacházela. Organizátoři s papírovými modely letos začínali a protože, bohužel, došlo k souběhu termínu s akcí v Neratovicích, účastníků v papírech nebylo mnoho - veškeré soutěžní modely se vešly na dva stolky. Jak vidno ze soutěžních lístků, šlo o modely pouze čtyř soutěžících, avšak sbírka vozidel MHD Vl. Číhala určitě stála za shlédnutí. P. Číhal je autorem těchto modelů, ve spolupráci s DP v Mariánských Lázních již vydal model trolejbusu Škoda Tr21.
Akce byla výborně zajištěna pokud jde o administrativu, tedy od soutěžních lístků, přes startovací listinu a bodovací listy pro rozhodčí až po výsledkovou listinu. Nezbývá než se těšit na další ročník, doufejme že již ve spolupráci s CPM.
2002-10-21
autor: M. Gabriel