převzato ze Zpravodaje Centra papírových modelů 2/2000

 

III.ročník "Setkání papírových modelů v DDM"

III.ročník "Setkání papírových modelů v DDM" se uskutečnil v sobotu 29. dubna 2000 v prostorách DDM v Šalounově ul. v Praze-Chodově. Akce se konala dne 29.4.2000, od 8:30 do 13:00 hodin, setkání bylo připraveno ve spolupráci s ARPP - CPM. Zúčastnilo se celkem 140 přítomných z toho 82 návštěvníků anketní soutěže papírových modelů (v soutěži okolo 110 modelů a 14 souborů minibox 1:300). Anketní soutěže o nejlepší modely z oblasti technika a staveb se zúčastnilo 41 dětí do 15 let a 54 dospělých modelářů. V 10.00 hodin začala soutěž foukacích modelů, do které se přihlásilo 12 dětí. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích. Od 11:00 hodin proběhlo nejprve vyhlášení výsledků soutěže foukacích modelů a dále vyhlášení vítězů v anketní soutěži papírových modelů. Vítězové byli oceněni medailí, diplomem a papírovým modelem. Po vyhlášení výsledků (výsledky v jednotlivých kategoriích jsou k dispozici v sekretariátu CPM či v DDM) následovala beseda s tvůrci papírových modelů a s prodejci. Na besedu hosté přivezli rozpracované modely na ukázku a novinky. Za autory byli přítomni arch. R. Vyškovský, L. Badalec, P. Skokan aj. J. Vintr. Přítomni byli i pan M. Smrček a paní M. Tesařová z redakce ABC. Za prodejce papírových modelů byli přítomni R. Vyškovský mladší za ERKOtyp, M. Grafek za ModelEx, M. Tesař za ARPP a M. Gabriel za MiGas. Cílem akce bylo nabídnout široké veřejnosti další možnost využití volného času, což se jistě povedlo.

 

převzato ze Zpravodaje Centra papírových modelů 2/2000