DDM Praha-Chodov
ARPP-CPM Neratovice

pořádají v sobotu
28. 4. 2001
v prostorách DDM v Šalounově ul. v Praze-Chodově

IV.ročník
Setkání stavitelů papírových modelů

Informace o akci

Informace o akci po akci