Městské muzeum Chotěboř
Betexa
Gaudia

pořádají ve dnech
16. 5. - 7. 9. 2003
v prostorách Městského muzea v Chotěboři

výstavu

Hrady, zámky a jiné objekty z modelů a stavebnic

termín:

místo konání:

program:

doprovodný program: kontakt: