Zpravodaj Centra papírových modelů

ZCPM je zdarma distribuován členům Centra papírových modelů (CPM), kteří mají zaplacen členský příspěvek a vyrovnány všechny případné závazky vůči CPM. V roce 1998 činila výše členského příspěvku CPM 100,- Kč, v roce 1999 pak 120,- Kč. Za tuto cenu obdrží členky a členové čtyři ZCPM včetně různých příloh.

Členský příspěvek na rok 2000 byl stanoven ve výši 140,- Kč, nárůst je způsoben změnou poštovních tarifů. Zájemce o členství v CPM nechť laskavě zašle výše uvedený obnos na níže uvedenou adresu sekretariátu CPM. Kromě toho samozřejmě vyplněnou přihlášku a jednu fotografii potřebnou pro vystavení členského průkazu. Z důvodu snížení nákladů na poštovné bude průkaz novému členovi zaslán s nejbližším číslem Zpravodaje.

sekretariát CPM:

ARPP-CPM
Ruská 497
NERATOVICE
277 11