742
dieselová lokomotiva ŽSR

Diesel loko 742 english

Dieselová lokomotiva řady 742
Počátkem sedmdesátých let 20. století vznikla dieselová lokomotiva řady T 448.05 (dnes 740), vyráběná pro český a polský průmysl až do roku 1989 v celkovém počtu 620 kusů (459 pro Československo). Lokomotiva byla určena pro středně těžkou posunovací a traťovou službu na průmyslových vlečkách, max. rychlost stroje činila 70 km/h. Množství těchto strojů bylo postupně prodáno i do zahraničí, moho dalších bylo modernizováno. Tato řada patří k nejpočetnějším průmyslovým lokomotivám.

V roce 1977 byla z řady T 478.05 odvozena lokomotiva T 466.2 pro potřeby ČSD. Lokomotiva byla určena též pro středně těžkou posunovací a traťovou službu. Oproti svému vzoru (T 478.05) má nižší hmotnost na nápravu, vyšší maximální rychlost a další vybavení potřebné pro provoz na tratích ČD. V roce 1988 byla řada přeznačena na řadu 742. V provozu jsou často používány ve dvojicích.

Uvedené informace čerpají z publikace Malý atlas lokomotiv 2000, Gradis Bohemia, s.r.o., 2000


Model dieselové lokomotivy řady 742 v měřítku H0, tedy 1:87, je dílem autora ing. Luboslava Šléšky, který uspěl v soutěži nových autorů vyhlášené časopisem ABC.

Model není vhodný pro začátečníky, neboť díly zábradlí je nutno vyrobit z drátu. Kdo si netroufne na souboj s pájkou, může zábradlí vytvořit kresbou na folii. Spíše než ruční kresbu však doporučuji šablonu pro výrobu zábradlí nakopírovat na folii, což by mělo zvládnout každé slušné copycentrum. Sestavený model si jistě neudělá v kolejišti ostudu a vyjde určitě levněji než funkční modelová lokomotiva.

Informace o další tvorbě a model ke stažení naleznete na webu autora.

nepopsané fotografie: Evropský drážní sever Mercurio
742
Diesel engine Slovak railways - ŽSR

A diesel engine of type line 742

Information used from the publication Small Atlas of Engines 2000 (Malý atlas lokomotiv 2000), Gradis Bohemia, s.r.o., 2000

A paper model of the diesel engine of type line 742 in scale H0, ie. 1:87, is the work made by Luboslav Šléška, who succeeded in a new authors' competition organized by the ABC magazine.

The model is not suitable for beginners because, for example, the parts of safety rails should be made from wire. If a modeller doesn't dare to fight with a solder he can the rails create by drawing on a clingfilm. I recommend to copy the safety rails template onto the clingfilm which is a better technology than simple handmade drawing. An assembled model doesn't disgrace at the model railways and it is definitely made for lower cost than a right functional engine model.

An information about other works and the model for downloading: see the author's web site.

Not described photographs: the Europe's railways server Mercurio