754
dieselová lokomotiva ŽSR

Diesel loko 754

Dieselová lokomotiva řady 754
V první polovině šedesátých let 20. století vyvinula továrna ČKD dieselovou lokomotivu řady T 478.1 (dnes 751) pro vozbu vlaků osobní dopravy, známou též jako Bardotka, Barča apod. Pro potřebu nákladní přepravy vznikla řada T 478.2 (dnes 752) se shodnou karosérií, která nebyla vybaveny parním generátorem (pro vytápění vagonů).

Na základě těchto strojů pak byla koncem šedesátých let vyvinuta lokomotiva řady T 478.3 (dnes 753 - stroj 753 101-5 v Muzeu ČD - Lužná u Rakovníka, foto J. Huml), určená pro rychlíkovou a osobní dopravu s maximální rychlostí 100 km/h. Z předchozí řady bylo použito pojezdové ústrojí, uspořádání hlavního rámu, strojovny a jiné konstrukční skupiny. Lokomotiva obdržela skříň odlišného tvaru a díky ní i jiné přezdívky, např. Brejlovec. Zajímavou rekonstrukci lokomotivy 753.055 spáchala firma Martinská mechanotronická. Stroj přecpaný elektronikou, displeji a mikrovlnami byl vystaven na strojírenském vceletrhu v Brně v roce 1997, sériové výroby se nedočkal.

Z důvodu zavádění jednotného systému elektrického vytápění byla v roce 1975 řada T 478.3 rekonstruována na T 478.4. Změny se týkají uspořádání strojovny. V roce 1975 byly postaveny dva prototypy, v letech 1979 až 1980 následovaly dvě série, celkem 84 strojů. Podle ČSN 28 0082 nese tato řada od roku 1988 označení 754 (prvé dva prototypy nesou označení 750.409 a 410.). Dnes stroje řady 754 zajišťují dopravu rychlíků na posledních neelektrizovaných tratích ČD a ŽSR.

Uvedené informace čerpají z publikace Malý atlas lokomotiv 2000, Gradis Bohemia, s.r.o., 2000


Model dieselové lokomotivy řady 754 je již třetím autorovým modelem vydaným v ABC (diesel. loko. řady 742 - ABC 2/47; služební vůz řady Da - ABC 13+15/47). Všechny zatím vydané modely jsou zkonstruovány v měřítku H0, tedy 1:87. Autor své modely tvoří na PC.

Model znázorňuje skutečný existující stroj 754.004-0, zde ve stanici Wien Südbahnhof (Ost) na vlaku R2512 do stanice Bratislava hl. st. Známější bude zřejmě v jiném nátěru (Brno hl. n.). Lokomotivy řady 754 (foto J. šnajdr) se podílí i na vozbě vlaků kategorie EuroCity na trati Plzeň hl. n. - Domažlice - Furth i Wald, zde dvojice lokomotiv 754 028 + 754 051 před žst. Janovice nad Úhlavou (foto J. Vašíček).

Informace o další tvorbě a model ke stažení naleznete na webu autora.

nepopsané fotografie: Evropský drážní sever Mercurio