Modely ke stažení - Download models    
Instrukce pro rozbalení / * Instruction for unpacking
       

McLaren 4/4
Minardi M02
McLaren 4/15
Williams FW24

Pro získání hesel k modelům vyplňte, prosím, tento formulář.
* For get passwords, fil up and send this form, please.

Váš e-mail = Your e-mail
text zprávy = Your Message
Odeslat = Submit
nelze odeslat prázdný vzkaz = You can not send an empty message

Upozornění: Načtení následující stránky může chvilku trvat a můžete být požádáni o potvrzení odesílaných údajů.
Pro potvrzení použijte tlačítko "Odeslat"

* Warning: Is possible, that upload of the next page will slow. Is possible, that you will require about confirmed outgoing datas.
For confirmation use button "Odeslat" (send). For correct of outgoing datas use button "Zpět" (back).